Projekt Queer Refugees Deutschland

Rêxistinên

Ji bo penaberên LGBTI, gellek navendên têkillîgirtinê li Almanyayê hene ku bernameyên cûrbicûr raber dikin. Li vir tu dikarî navenda herî nêzik û munasib peyda bikî. Lewma tenê bes e ku peyva xwe ya lêgerînê (Her wiha bajar an kodeya Postê) bişînî û li ser bijardeyên têkildar kilîk bikî!

Scroll Up