Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

چگونه با تبعیض و خصومت مقابله کرد؟

سومین نشست شبکه ملی فعالان LGBTI پناهنده در برمن

فعالان LGBTI سراسر آلمان برای سومین بار برای ادامه فعالیت‌های شبکه‌ای خود با هم ملاقات کرده‌اند. این بار این نشست در قالب یک کارگاه آموزشی با همکاری Rat und Tat e.V. در برمن برگزار شد.

موضوع سومین کارگاه آموزشی، تبعیض و خصومت هرروزه است که پناهندگان LGBTI در آلمان تجربه می‌کنند. مقابله با آن چالش بزرگی برای هر شخص LGBTI است، به ویژه برای کسانی که به دلیل جنسیت و هویت جنسی خود مجبور به فرار یا مهاجرت به آلمان شده‌اند. هدف از این کارگاه آموزشی، شناسایی سازمان‌ها و اداراتی در آلمان به منظور کمک به افراد در هنگامی است که در حوزه شغلی و در خانه در معرض تبعیض قرار می‌گیرند، یا زمانی که در زندگی روزمره به دلیل جنسیت و هویت جنسی خود خصومت را تجربه می‌کنند. پانزده شرکت‌کننده از نه ایالت آلمان و ده کشور مبدأ برای شرکت در این کارگاه آموزشی حضور یافتند. شرکت‌کنندگان سازمان‌های مختلفی را در ایالت‌های خود شناسایی کرده‌اند که در خصوص تبعیض و خصومت علیه پناهندگان LGBTI به ارائه کمک می‌پردازند. همچنین بحثی در مورد نقش و کار پلیس مطرح شد. یکی از مباحث اصلی که در این کارگاه آموزشی مورد توجه قرار گرفت ایمنی پناهندگان LGBTI در مراکز برنامه‌ریزی شده AnKer بود. دولت فدرال چگونه قصد دارد از مورد حمله قرار گرفتن پناهندگان LGBTI توسط سایر پناهندگان در مراکز Anker جلوگیری کند؟