Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

چاپ جدید تجدید نظر شده راهنمای پناهندگان در مورد «تساوی حقوق افراد با جنسیت یا گرایش جنسی مختلف» منتشر شد

افرادی که در آلمان به دنبال پناهندگی هستند، نیاز به حمایت و پشتیبانی عملی و تامین اطلاعات و راهنمایی متناسب با نیاز خود در جامعه ای دارند که برای آن ها جدید محسوب می شود.

به همین دلیل Arbeiter-Samariter-Bund، Patritätischer Gesamtverbund و انجمن مردان و زنان همجنسگرا در آلمان (LSVD) قبلا در سال 2016 راهنمایی در زمینه موضوع «تساوی حقوق افراد با جنسیت یا گرایش جنسی مختلف» منتشر کرده اند.

اکنون چاپ جدید مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته بروشوری که تا امروز موفق بوده و تا کنون بیش از 15.000 بار به صورت نسخه چاپی ارسال و هزاران بار به صورت آنلاین به آن رجوع شده، منتشر شده است.

بازبینی به دلیل تحولات اجتماعی و حقوقی جدید ضرورت یافت. علاوه بر این اکنون به جای ده زبان سابق اکنون سیزده زبان مورد لحاظ واقع می شوند: زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، آلبانیایی، عربی، دری، فارسی، کردی، روسی، صربی، پشتو، اردو و ترکی. بر این اساس در تکمیل این کار نسخه ای از متن نیز به زبان آلمانی ساده به صورت آنلاین در دسترس می باشد. تهیه این اثر با پشتیبانی Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration و www.refugeeguide.de صورت گرفت.

این متن وضعیت برابری حقوق زنان و مردان و افراد دارای گرایش جنسی یا هویت جنسی مختلف در آلمان را شرح می دهد. توضیحات ارائه شده بر تنوع زیستی برنامه های زندگی فردی در جامعه آلمان تاکید نموده و خواهان همزیستی توام با احترام زنان و مردان و همچنین افراد دارای گرایش به جنس مخالف، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنس ها و بیناجنس ها می شود.

این اثر جهت نصب در مراکز مشاوره، محل های گردهمایی و در موسسات آموزشی که ویژه پناهندگان هستند، مناسب می باشد. همچنین به عنوان صفحه میانی کیف های دستی خوشامد گویی اقامتگاه های پناهندگان مورد استفاده قرار می گیرند: در بسیاری از موسسات به تازه واردها جهت تسهیل آشنایی و انطباق با موسسه و جامعه آلمان کیف های دستی خوشامدگویی داده می شود.

دانلود

نسخه های چاپی را می توان تا زمانی که موجودی کفایت می کند، به صورت رایگان و صرفا از طریق ارسال ایمیل به نشانی presse (@) asb-nrw.de به Arbeiter-Samariter-Bund سفارش داد.