Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

«خودسازماندهی در بستر اجتماعی»

هفتمین نشست شبکه سراسری فدرال فعالان دگرباش جنسی (LSBTI) پناهنده در کلن

فعالان دگرباش جنسی از سراسر آلمان به منظور ادامه فعالیت هایشان در شبکه خود برای هفتمین بار با یکدیگر دیدار کردند. این بار نیز نشست در قالب یک سمینار در شهر کلن با همکاری «انجمن زنان و مردان همجنسگرای آلمان» (LSVD) برگزار شد.

هفتمین کارگاه آموزشی از 6 تا 7 سپتامبر 2019 با موضوع «خودسازماندهی در بستر اجتماعی» برگزار شد. فعالان دگرباش جنسی در آخرین کارگاه آموزشی تمایل خود را برای همکاری با انجمن LSVD و بهره گیری از ساختارهای این انجمن برای خود اعلام کردند. آن ها در این کارگاه آموزشی در مورد انجمن های ایالتی LSVD و فعالیت های آن ها اطلاعات کسب کردند، به طوری که بتوانند به عنوان پناهندگان دگرباش در آلمان در هر ایالت به انجمن فدرال زنان و مردان همجنسگرای مربوطه در آلمان بپیوندند.

هدف این کارگاه آموزشی اطلاع رسانی در مورد اهداف انجمن های ایالتی LSVD و درک ساختارهای آن ها بود. لیلیت رضا (Lilith Raza) در اولین روز سمینار یک سخنرانی با موضوع انجمن های ایالتی LSVD برگزار کرد و فعالیت های آن ها را در ارتباط با موضوع پناهندگی و مهاجرت شرح داد. ابراهیم مکداد (Ibrahim Mokdad) از Sofra Cologne در ادامه در مورد احساس تعهد خود به این گروه متعلق به شهر کلن صحبت کرد. در روز دوم سمینار سخنران ما دکتر آندرس اتالوارو (Andrés Otálvaro) از انجمن شبکه های سازمان های مهاجران دورتموند (NeMO Dortmund) در سخنرانی خود بررسی اجمالی در مورد این مساله ارائه نمود که خودسازماندهی در بستر اجتماعی برای فعالان دگرباش جنسی چگونه موفقیت آمیز می باشد و آن ها چه کاری می توانند انجام دهند. سخنرانی وی حاوی موارد زیر بود:

  1. اصول ارتباطات و کار گروهی
  2. چشم اندازهای دموکراتیک توانمندسازی
  3. توانمندی های فرا فرهنگی
  4. تنوع مذهبی و عقیدتی

شانزده شرکت کننده از هفت ایالت آلمان و هشت کشور مبدا جهت شرکت در این سمینار حضور یافتند.