Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

اطلاعات مهم برای افرادی که از اوکراین فرار کردند ولى اوکراینی نیستند:

موارد زیر برای افراد LGBTI که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ هنوز در اوکراین زندگی می‌کردند (به ‌عنوان مثال برای تحصیل و یا کار) ، اما تابعیت اوکراینی ندارند، اعمال می‌شود:

گزارش‌های  اولیه حاکی از آن است که برخی مقامات مهاجرت  (Ausländerbehörde)در آلمان، افراد غیر اوکراینی را که قبل از فرار به آلمان در اوکراین زندگی می‌کردند، ترغیب به استفاده از برنامه بازگشت IOM برای ترک آلمان و یا ارایه یک درخواست پناهندگی متعارف، می نمایند.

این افراد در صورت ترس از آزار و اذیت و تبعیض در صورت بازگشت به کشور مبدا، نباید به مقامات اجازه دهند که آنها را به یک روش متعارف پناهندگی مجبور نمایند. این افراد بهتر است اصرار کنند که مقامات مهاجرت برای آنها یک گواهی اولیه (Fiktionsbescheinigung) مبنی بر اینکه آنها برای اجازه اقامت، مطابق با بخش 24 قانون اقامت (Aufenthaltsgesetz) ، درخواست نموده اند، صادر کنند.

این روند ساده شده، طبق بخش 24 قانون اقامت، تنها برای کسانی که به دنبال حمایت هستند مزایایی دارد: این افراد مزایایی (کمک مالی و دسترسی به مراقبت های پزشکی) مشابه آنچه در روش متعارف پناهندگی وجود دارد دریافت می کنند. در عین حال برخلاف روش متعارف پناهندگی، آنها از همان ابتدا از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

  • حق عمومی کار
  • حق شرکت در دوره های ادغام (دوره زبان و آشنایی با قوانین)
  • حق جستجوی مسکن خصوصی (در روش پناهندگی متعارف، در ابتدا الزامی برای زندگی در اسکان جمعی پناهندگان وجود دارد)
  • و همچنین امکان “تغییر مسیر” و استفاده از روش های دیگر اقامت (به عنوان مثال اقامت کاری یا تحصیلی) – که هر کدام از این مسیرها الزامات و مقررات مختص خود را دارند.

این رویه‌ ساده‌شده مشابه رویه‌ متعارف پناهندگی است، زیرا در هر دو نوع رویه بررسی می‌شود که آیا افراد مربوطه در صورت بازگشت به کشورمبدأ خود واقعاً در معرض خطر خواهند بود یا خیر. با این تفاوت که، در رویه ساده، این بررسی توسط “اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگان”(BAMF) انجام نمی شود، بلکه توسط مقامات مهاجرت مربوطه (Ausländerbehörde) انجام می شود.

دانستن این نکته مهم است که حتی اگر درخواست مجوز اقامت مطابق با بخش 24 قانون اقامت ناموفق باشد، باز هم گزینه ارائه درخواست پناهندگی متعارف وجود خواهد داشت.

در هر صورت، برای افرادی که از اوکراین به آلمان فرار کرده اند و تابعیت اوکراینی ندارند، توصیه می شود از مراکز مشاوره تخصصی مشاوره بگیرند و در صورت لزوم به دنبال پشتیبانی حقوقی باشند.

در صورت مواجهه با افراد LGBTI  که از اوکراین فرار کرده‌اند  و تبعه کشور ثالث میباشند،  LSVD از پناهندگان، مراکز مشاوره و حامیان می‌خواهد تا به ما از طریق فرم تماس اطلاع دهند. در این موارد، LSVD می‌تواند مقامات مهاجرت مربوطه (Ausländerbehörde) را در ارزیابی وضعیت خطر در کشورهای مربوطه،  با ارسال اطلاعات جامع ویژه افراد LGBTI در مورد کشور مبدا پشتیبانی نماید.

[این گزارشها منعکس کننده اطلاعات LSVD از وضعیت حقوقی فعلی و نامه وزارت کشور فدرال آلمان (BMI) در 14 مارس 2022 می باشد.]