Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

وزارت کشور فدرال ارزیابی رفتاری را برای پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی‌ای در رویه پناهندگی لغو می کند.

پس از سال‌ها انتقاد انجمن مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا در آلمان (LSVD) و سازمان‌های شریک آن در رابطه با اعمال «پیش‌بینی حسب صلاحدید»، وزارت کشور فدرال و امور داخلی (BMI) اکنون فرمان رسمی در مورد پناهندگی را بازبینی نمود و در اصطلاح پیش‌بینی‌های حسب صلاحدید برای پناهندگان دگرباش را لغو کرد. از اکتبر 2022 […]

پس از سال‌ها انتقاد انجمن مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا در آلمان (LSVD) و سازمان‌های شریک آن در رابطه با اعمال «پیش‌بینی حسب صلاحدید»، وزارت کشور فدرال و امور داخلی (BMI) اکنون فرمان رسمی در مورد پناهندگی را بازبینی نمود و در اصطلاح پیش‌بینی‌های حسب صلاحدید برای پناهندگان دگرباش را لغو کرد. از اکتبر 2022 به بعد، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) دیگر خطر بازگشت پناهجویان دگرباش به کشور مبدأشان را بر اساس رفتار پیش بینی شده آنها ارزیابی نمی کند، بلکه همواره از زندگی افشا شده آنها به عنوان معیاری برای ارزیابی خطر استفاده خواهد نمود.

در سال 2013، دادگستری اروپا (ECJ) دستوری صادر کرد که مقامات و دادگاه‌های پناهندگی نمی‌توانند به شکل معقول از پناهجویان همجنسگرای مرد انتظار داشته باشند که “گرایش جنسی خود را مخفی نگه دارند یا برای جلوگیری از خطر پیگرد قانونی از بروز آن خودداری کنند”. در سال 2020، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان طی تصمیمی حکم تاریخی ECJ را اتخاذ کرد و تأیید کرد که اعمال این شرایط برای پناهجویان دوجنسگرا نیز الزامی است. با این حال، درخواست پناهندگی پناهجویان دگرباش همچنان رد می‌شد، تا حدی به دلیل این پیش‌بینی‌ها که این افراد در صورت بازگشت به کشورشان، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود را با اراده خود پنهان خواهند نمود.

وزیر کشور و امور داخلی فدرال نانسی فیزر (Nancy Faeser) (منبع: پیتر یولیش Peter Jülich)

“ما خوشحال هستیم که دولت فدرال به وعده خود عمل کرده است و  فرمان حسب صلاحدید درBAMF اکنون عملا لغو شده است. پاتریک دور (Patrick Dörr) از کمیته اجرایی فدرال LSVD گفت: ما صریحا از وزیر کشور فدرال وظیفه شناس، نانسی فیزر (Nancy Faeser) برای اجرای صحیح و همچنین از حزب دولتی SPD، حزب سبزها و FDP بابت حمایت هایشان تشکر می کنیم. «امیدوار هستیم پناهجویان دگرباشی که توسط کشورها تحت پیگرد هستند حالا در نهایت حمایت یکسانی را در آلمان دریافت نمایند. با این همه، تغییری که ایجاد شد تغییری در شرایط حقوقی نیست، چرا که تنها فرمان رسمی است که تعدیل شده است. با این همه، ما همچنان به پناهجویان دگرباشی که درخواست پناهندگی آنها قبلا به دلیل پیش‌بینی هایی حسب صلاحدید رد شده است و از این رو تحمل می شوند توصیه می کنیم امکان پیگیری درخواست پناهندگی را بررسی کنند. دور (Dörr) ادامه می دهد که مقررات جدید دست کم فرصت ایجاد مانع بر سر راه اخراج را افزایش می دهد.