Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

به عنوان یک پناهنده دگرباش در برابر خشونت و قلدری چه اقداماتی می‌توانید انجام دهید؟

پناهندگان دگرباشی که با خصومت  نسبت به LGBTIQ* مواجه می‌شوند، به طور قابل توجهی بیشتر تحت تأثیر افسردگی، استرس و سطح پایین تری از رضایت از زندگی قرار می‌گیرند. این امر بیشتر در مورد پناهندگان دگرباش در مراکز پناهندگی صدق می‌کند. بنابراین پناهندگان دگرباش به عنوان یک گروه بسیار آسیب‌پذیر در مراکز پناهندگی آلمان مطابق با «حداقل استانداردهای حفاظت از پناهندگان در اسکان پناهندگان» در نظر گرفته می‌شوند. این امر باعث می شود که  اقدامات قانونی علیه مجرمان بیش از پیش مهم شود.

اتهامات – اما علیه چه کسانی؟

پناهندگان دگرباشی که با خصومت  نسبت به LGBTIQ* مواجه می‌شوند، به طور قابل توجهی بیشتر تحت تأثیر افسردگی، استرس و سطح پایین تری از رضایت از زندگی قرار می‌گیرند. این امر بیشتر در مورد پناهندگان دگرباش در مراکز پناهندگی صدق می‌کند. بنابراین پناهندگان دگرباش به عنوان یک گروه بسیار آسیب‌پذیر در مراکز پناهندگی آلمان مطابق با «حداقل استانداردهای حفاظت از پناهندگان در اسکان پناهندگان» در نظر گرفته می‌شوند. این امر باعث می شود که  اقدامات قانونی علیه مجرمان بیش از پیش مهم شود.

اتهامات – اما علیه چه کسانی؟

خصومت نسبت به LGBTIQ* تقریباً برای هر جرم جنایی قابل اعمال است. این می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توهین
  • حمله
  • تهدیدها
  • باج گیری
  • اجبار جنسی
  • افترا/تهمت
  • صدمه به اموال

پیامدهای اعمال اتهامات چیست؟

هر کس حق طرح شکایت کیفری را دارد. این منجر به تعقیب کیفری می‌شود که ممکن است به محکومیت افراد ختم شود. در برخی موارد ممکن است شما مستحق دریافت غرامت برای درد و رنج باشید.

هر گزارش به صورت آماری ثبت می‌شود. این فشار سیاسی لازم را برای بهبود ایمنی افراد LGBTIQ* ایجاد می‌کند، زیرا آمار نشان می‌دهد که این مسئله چقدر جدی است. توجه به خصومت  نسبت به افراد LGBTIQ* هنگام تهیه گزارش مهم است، زیرا ممکن است مرتکبین به شدت مجازات شوند.

روش کار مشاوره چگونه است؟

قبل از ارسال گزارش به پلیس، بهتر است به مشاوره مراجعه کنید. شما می توانید به صورت محلی، در یک سازمان LGBTIQ* (به عنوان مثال https://www.queer-refugees.de/anlaufstellen/)، از طریق تلفن یا آنلاین مشاوره دریافت کنید. بسیاری از سازمان‌ها مشاوره رایگان و محرمانه ارائه می‌دهند. مراکز مشاوره اطلاعات شخصی را در اختیار پلیس یا مقامات قرار نمی‌دهند. در صورت درخواست، مراکز مشاوره امکان دریافت مشاوره ناشناس را نیز ارائه می‌دهند.

آیا من ملزم به انجام شکایت پس از مشاوره هستم؟

خیر، شما می توانید بدون توجه به اینکه آیا تصمیم به شکایت از شخصی دارید یا خیر، به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید. شما می‌توانید با مشاوران تصمیم بگیرید که آیا شکایت کردن برای شما مفید و موثر خواهد بود یا خیر، اما البته تصمیم با شماست. اکثر ایالت‌های فدرال  در حال حاضر دارای تماس‌های پلیسی آموزش دیده ویژه برای مسائل LGBTIQ* هستند. می‌توانید جزئیات تماس را در وب سایت 100% Mensch پیدا کنید.

https://100mensch.de/zeig-sie-an/

آیا شما یا یکی از نزدیکانتان خصومت، تبعیض یا خشونت LGBTIQ* را تجربه کرده‌اید؟ می‌توانید حوادث را گزارش دهید و از مشاوره کمک بگیرید. اگر وضعیت به شدت خطرناک است، به شما توصیه می‌کنیم که بلافاصله با پلیس تماس بگیرید.

شماره تلفن 110

آژانس فدرال ضد تبعیض

در اینجا می‌توانید اطلاعاتی در مورد موضوع تبعیض پیدا کنید، موارد را گزارش دهید و مشاوره حقوقی دریافت کنید.