Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Asylmagazin, bir kez daha LGBTİ+ odaklı bir sayı yayınladı

İltica dergisi Asylmagazin, 7-8/2021 sayısında bir kez daha “Odak: Kaçma Nedeni Olarak Cinsel Ve Cinsiyet Kimliği” konusuna yer verdi ve diğer konulara ek olarak bu konuda üç makale yayınladı. Makalelerin ilkinde yazar Petra Sußner, geleneksel cinsiyet fikirlerinin hukuk uygulamaları üzerindeki güçlü etkisine ışık tutuyor ve LGBTİ+ davalarıyla ilgilenmek için alternatif ve disiplinler arası bir yaklaşım geliştiriyor. İkinci makalede, yazarlar Philipp Braun, Patrick Dörr ve Alva Träbert, Almanya Lezbiyen ve Gey Derneği’nin (LSVD) “Federal Dışişleri Bakanlığı’nın güvenilir avukatları aracılığıyla queer sığınmacıların kimliklerini ortaya koymalarını” ortaya çıkardığı vakaları anlatıyor. Üçüncü makalede, aynı üç yazar, “gizlilik gerekliliği”ne atıfta bulunarak, “BAMF ve mahkemelerin en yüksek yasal gereklilikleri nasıl altüst etmeye devam ettiğini” gözler önüne seriyor.

7-8/2021 sayısı Asylmagazin’in LGBTİ+ sığınma başvurularını ayrıntılı olarak ilk kez ele almıyor. 3/2013 ve 12/2013 sayısında, Nora Markard tarafından “gizlilik gerekliliği” konusu etrafındaki içtihatla ilgilenen iki makale yayınlamıştı. 10-11/2019 sayısını Alva Träbert ve Patrick Dörr’ün iki makalesi ile “Şiddete karşı koruma, usul garantileri ve LGBTİ+ bireylerden kaçma nedenleri” konulu ilk özel sayı takip etti. Son olarak, 3/2020 sayısında Philipp Braun, Patrick Dörr ve Alva Träbert, Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin iki kararı hakkında yorumlarda bulundu. Federal Anayasa Mahkemesi bir kararında LGBTİ+ mültecilerin ikinci sığınma davalarındaki haklarını güçlendirirken, diğerinde “gizlilik gerekliliği”nin kabul edilemezliğini teyit edip “gizlilik gerekliliği”nin uygulanmasının biseksüel sığınmacılar için de kabul edilemez olduğunu açıklığa kavuşturdu.

 

Asylmagazin’de adı geçen makalelerin listesi:

Petra Sußner (2021): Das reicht (noch) nicht –  Wo ist das Problem mit Heteronormativität im Asylrecht?, Asylmagazin 7-8/2021, 248-256. (Henüz online olarak erişilebilir değil)

Patrick Dörr, Alva Träbert und Philipp Braun (2021): LSBTI*-Asylanträge und das widerspenstige »Diskretionsgebot« – Wie BAMF und Gerichte weiterhin höchstrichterliche Vorgaben unterlaufen, Asylmagazin 7-8/2021, 257-268. (Henüz online olarak erişilebilir değil)

Philipp Braun, Patrick Dörr und Alva Träbert (2021): „Durch das Zwangsouting habe ich meine Familie verloren.“ – Outings queerer Asylsuchender durch Vertrauensanwält*innen des Auswärtigen Amtes, Asylmagazin 7-8/2021, 269-275. (Henüz online olarak erişilebilir değil)

Philipp Braun, Patrick Dörr und Alva Träbert (2020): Anmerkung: BVerfG: Vorgaben zur Prüfung der Verfolgung auf- grund sexueller Orientierung, Asylmagazin 3/2020, 81-83.

Alva Träbert und Patrick Dörr (2019): LSBTI*-Geflüchtete und Gewaltschutz, Asylmagazin 10-11/2019, 344-351.

Patrick Dörr und Alva Träbert (2019): LSBTI*-Geflüchtete im Asylverfahren, Asylmagazin 10-11/2019, 352-359.

Nora Markard (2013): EuGH zur sexuellen Orientierung als Fluchtgrund. Zur Entscheidung „X, Y und Z gegen Minister voor Immigratie en Asiel“ vom 7.11.2013, Asylmagazin 12/2013, 402–408.

Nora Markard (2013): Sexuelle Orientierung als Fluchtgrund – Das Ende der „Diskretion“. Aktuelle Entwicklungen beim Flüchtlingsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung, Asylmagazin 3/2013, 74–84.