Projekt Queer Refugees Deutschland

Özellikle transseksüel mülteciler için yeni bilgiler

26. Aralık 2020

Son yıllarda, LGBTİ mülteciler konusu giderek artan bir görünürlük ve ilgi kazandı. Bununla birlikte transseksüel mültecilerin özel ihtiyaçları, danışmanlık materyallerinin geliştirilmesinde genellikle çok az dikkate alındı. Köln LGBTİ danışmanlık merkezi rubicon ve trans+ birliği Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW, bu nedenle özellikle transseksüel mültecilere yönelik bir rehber geliştirdi. Rehber, terminolojiyi açıklıyor, Almanya’daki olası bir geçiş süreci hakkında bilgi sağlıyor ve trans+ organizasyonları ve trans+ topluluğu için faydalı bağlantıların listesini veriyor. LSVD projesi Queer Refugees Deutschland, metinleri web sitesinde Trans+ menü öğesi altında dokuz dilde mevcut olacak şekilde uyarladı ve tercüme etti.

İltica prosedürü ve barınma konusunda güvenilir bilgilere ek olarak, birçok transseksüel birey, geçiş sürecinin parçası olarak tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Ancak, devam eden iltica prosedürü sırasında tıbbi bakıma yalnızca sınırlı erişimleri var; bu nedenle çoğu zaman gerekli tıbbi hizmetlerden mahrum kalıyorlar. Şu anda Schwulenberatung Berlin tarafından yayınlanan Zugang zu trans*spezifischen medizinischen Leistungen für Personen im Asylverfahren adlı uzman raporu, bu nedenle transseksüel mültecilerin yasal açıdan tıbbi bakım hakkına odaklanıyor. Yazarlar Dr. Lena Kreck ve Maya Markwald, transseksüel bireylerin bir iltica prosedürü sırasında bile geçiş süreci sırasında ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetlere tam erişim hakkına sahip olmasının yasal arka planını sunuyor.

LSVD, LGBTİ mültecileri barınma yerlerinde korumak için pratik kılavuzlar yayınlıyor

24. Aralık 2020

Almanca yayınlanan kılavuz öncelikle federal eyaletlerdeki ve belediyelerdeki barınma çalışanlarına yöneliktir. Özetle, yazar Alva Träbert, LGBTİ mültecilerin korunmasına yönelik Alman “Mülteci Barınmasında Mültecilerin Korunmasına İlişkin Asgari Standartlar” gerekliliklerinin pratikte nasıl uygulanabileceğini anlatıyor. LSVD federal kurulu adına Henny Engels ve Patrick Dörr, LSVD, pratik kılavuzla, barınma yerindeki çalışanların “LGBTİ+ mültecilerle yaptıkları çalışmalar için öncelikle pratik öneriler ve yardımcı malzemeler almaları” arzusunu birleştiriyor. Kılavuzun oluşturulması Almanya Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (BMFSFJ) tarafından finanse edildi. Kılavuz indirilebilir ve ayrıca queer-refugees@lsvd.de adresinden e-posta ile ücretsiz olarak sipariş edilebilir.

Örnek uygulama – Mülteci LGBTİ aktivistleri için ülke çapında sekizinci ağ toplantısı

10. Aralık 2020

Sekizinci ağ toplantısına toplamda 13 aktivist katıldı. 13 kişi, sekiz menşe ülkeyi ve yedi federal eyaleti temsil ediyordu. Başlangıç, PRIDE NOW – THE Cologne Pride SHOW’a katılımla yapıldı. Bu katılımı ikinci günde gönüllü çalışma ve aktivizmde “en iyi uygulama” hakkında yapılan yoğun tartışmalar izledi. Burada aktivistler, süreç kolaylaştırıcısı ve danışmanı Sandra Kleideiter ile konuşma ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı da elde ettiler. Programın bir parçası olarak üçüncü günde CSD bisiklet demosuna katılım gerçekleştirildi. Önceki gün, bir atölyede bünyesinde Ina Wolf’un rehberliğinde ortaklaşa bir konuşma gerçekleştirildi. Basın mensuplarının  da katılım gösterdiği kapanış mitingi, QRD aktivistleri tarafından 3000’den fazla dinleyicinin önünde gerçekleşti. Mitingin içeriği, sığınma sisteminde gördükleri şikâyetler ve bu şikâyetlerin giderilebilmesi için aktivisterin bakış açısından hangi çözümlerin sunulabileceğiydi. Ağ toplantısı, Köln’deki Arttheater’da bir araya gelinerek sona erdi.

LGBTİ+ mültecilerle ilgili özel makaleler artık halka açık hale geliyor

7. Ekim 2020

Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht) 22 Ocak 2020 tarihli kararında 7 Kasım 2013 tarihli ABAD (Avrupa Birliği Adalet Divanı) kararına dayanmaktadır. Bu kararda, gey ve lezbiyen sığınmacıların cinselliklerini gizli tutabilmelerine veya temkinli davranabilmelerine belirtilmek yasaklandı. An itibari ile bu Anayasa Mahkemesinin kararına Alman idare mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularında da dayanabiliyor. Karar ayrıca BAMF ve mahkemelerin biseksüel bireylere kendi ülkelerinde gizli bir hayat sürdürebileceklerini söylemeyebileceklerini de açıkça ortaya koyuyor.

Ancak 4 Aralık 2019 tarihli kararında Federal Anayasa Mahkemesi, bir takip başvurusunun kabulünün incelenmesi için gerekenler hakkında yorumda bulundu. Başvuru sahiplerinin kanıtlanmış ve inandırıcı bir şekilde değişen bir olgusal durumu ortaya koymaları durumunda, “daha uygun bir karar olasılığı da yeterli görülecektir”.  Bu durumlarda zulüm olasılığının daha ileri aşamalarda değerlendirilmesi, takip uygulamalarına izin verip vermemeye ilişkin kararda değil, takip uygulamalarının kendisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Alva Träbert ve Patrick Dörr, Asylmagazin’in 10-11 / 2019 sayısında iltica prosedüründe olan LGBTI+ mülteciler ve şiddete karşı koruma ve LGBTI+ mülteciler konularını ayrıntılı olarak tartışmış ve LGBTİ mültecilerle çalışmak için çok sayıda hukuki ve pratik ipuçları vermişti.

Scroll Up