Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

«ارائه مشاوره و آموزش رایگان به شهرها و نواحی در خصوص موضوع پناهندگان آسیب پذیر *LGBTQ».

پروژه ما تحت عنوان «Fluchtgrund: کوئیر – پناهندگان کوئیر در آلمان» مشاوره و آموزش رایگان را به کارکنان، تصمیم گیرندگان و داوطلبان در اقامتگاه‌ های شهری، به ویژه در ایالات بزرگ آلمانی ارائه می‌ کند که در آنجا مراکز مشاوره تخصصی دارای پراکندگی جغرافیایی بسیار زیادی هستند. این وضعیت درباره کلیه نهادها، موسسات اجتماعی و […]

پروژه ما تحت عنوان «Fluchtgrund: کوئیر – پناهندگان کوئیر در آلمان» مشاوره و آموزش رایگان را به کارکنان، تصمیم گیرندگان و داوطلبان در اقامتگاه‌ های شهری، به ویژه در ایالات بزرگ آلمانی ارائه می‌ کند که در آنجا مراکز مشاوره تخصصی دارای پراکندگی جغرافیایی بسیار زیادی هستند. این وضعیت درباره کلیه نهادها، موسسات اجتماعی و اداری شهرداری که با پناهندگان *LGBTQ همکاری می‌ کنند هم صدق می‌ کند.

ما طی سال‌ های اخیر تا کنون تجربه بسیار زیادی را در این حوزه کسب کرده‌ ایم و از مشکلات و مسئولیت‌ های سنگینی که در اقامتگاه‌ های شهری وجود دارند، آگاهیم. همه شرکت کنندگان در واحدهای آموزشی متنوع و تعاملی با اطلاعات زمینه‌ ای، بهترین روش‌ های اجرا و حساسیت زائی، محافظت دربرابر خشونت، فضای امن و یکپارچه‌ سازی، دانش و اعتماد به نفس لازم را برای ارتقاء وضعیت پناهندگان *LGBTQ در مناطق محروم کسب خواهند کرد.

هزینه‌ های رفت و آمد و اقامتگاه پوشش داده خواهند شد. تعداد شرکت کنندگان در جلسات حضوری: حداقل 15 نفر، جلسات مجازی: 11 نفر.

گواهینامه مشارکت صادر خواهد شد.

ثبت نام و مشاوره: queer-refugees@lsvd.de