Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Özellikle transseksüel mülteciler için yeni bilgiler

Transseksüel bireyler iltica prosedüründe ve barınma konusunda özel zorluklarla karşı karşıyadır. Birçok transseksüel mülteci de Almanya’da geçiş süreci yaşamak istiyor. Bazı transseksüel bireyler geçiş sürecini kendi ülkelerinde başlattılar veya kendi ülkelerinden kaçarlarken çoktan başlatmışlardı. Diğer kişilerse sürece Almanya’da başlamak istedikleri için güvenilir bilgi arayışındalar. Transseksüel mülteciler ve göçmenler için bir kılavuz artık Queer Refugees Deutschland web sitesinde bulunabilir. Ancak pratikte, transseksüel bireylerin devam eden iltica prosedürü sırasında kendilerine özel tıbbi hizmetler almaları genellikle çok zordur. Organizasyon Schwulberatung Berlin, iltica prosedüründeki transseksüel bireylerin özel hukuki durumu ile ilgilenen bir uzman raporu yayınladı.

Son yıllarda, LGBTİ mülteciler konusu giderek artan bir görünürlük ve ilgi kazandı. Bununla birlikte transseksüel mültecilerin özel ihtiyaçları, danışmanlık materyallerinin geliştirilmesinde genellikle çok az dikkate alındı. Köln LGBTİ danışmanlık merkezi rubicon ve trans+ birliği Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW, bu nedenle özellikle transseksüel mültecilere yönelik bir rehber geliştirdi. Rehber, terminolojiyi açıklıyor, Almanya’daki olası bir geçiş süreci hakkında bilgi sağlıyor ve trans+ organizasyonları ve trans+ topluluğu için faydalı bağlantıların listesini veriyor. LSVD projesi Queer Refugees Deutschland, metinleri web sitesinde Trans+ menü öğesi altında dokuz dilde mevcut olacak şekilde uyarladı ve tercüme etti.

İltica prosedürü ve barınma konusunda güvenilir bilgilere ek olarak, birçok transseksüel birey, geçiş sürecinin parçası olarak tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Ancak, devam eden iltica prosedürü sırasında tıbbi bakıma yalnızca sınırlı erişimleri var; bu nedenle çoğu zaman gerekli tıbbi hizmetlerden mahrum kalıyorlar. Şu anda Schwulenberatung Berlin tarafından yayınlanan Zugang zu trans*spezifischen medizinischen Leistungen für Personen im Asylverfahren adlı uzman raporu, bu nedenle transseksüel mültecilerin yasal açıdan tıbbi bakım hakkına odaklanıyor. Yazarlar Dr. Lena Kreck ve Maya Markwald, transseksüel bireylerin bir iltica prosedürü sırasında bile geçiş süreci sırasında ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetlere tam erişim hakkına sahip olmasının yasal arka planını sunuyor.