Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

„Queer Refugees Deutschland“ جزوه‌ای را برای دوره‌های ادغام منتشر می‌نماید

در برنامه آموزشی اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال (BAMF) به وضوح تعیین گشته است که، انسان‌های مهاجر جدید در دوره‌های ادغام باید همچنین اطلاعاتی در مورد حقوق و وضعیت افراد LGBTI در آلمان به دست آورند. اما اغلب اوقات مدیران دوره، موادِ اولیه‌یِ آموزشیِ مناسبی به منظور تفهیم محتوا به صورت شایسته را در اختیار ندارند. چرا که: کُتُبِ آموزشیِ موجود، این موضوعات را معمولاً به میزانی نامکفی و سطحی مورد بحث قرار می‌دهند. پروژه‌ی Queer Refugees Deutschland از طریق بروشورِ استقبال از تنوع! (Vielfalt Willkommen!) برای اولین بار جزوه‌ای جامع را پدید آورده که موادِ اولیه‌یِ آموزشیِ موجود را تکمیل می‌نماید.

این جزوه برای تدریس در دوره‌های ادغام پدید آورده شده و محتواهایی مهم در موضوعات گرایش جنسی و هویت جنسیتی را مطرح می‌نماید. در 20 صفحه، موقعیت حقوقی، پیشینه تاریخی، جنبش اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های زندگی شخصی دنبال می‌گردد. در این بین، جزوه به آموزش مفاهیم مرتبط با LGBTI پرداخته و سعی می‌نماید تا از طریق رویارویی با انسان‌های مختلف و زندگینامه‌های آنها، برای موضوعات مذکور درک و پذیرش را پشتیبانی نماید. این جزوه به گونه‌ای طرح‌ریزی گشته است که، به عنوان واحد آموزشی مختص به خود بوده و پرداختن به آن در چندین ساعت آموزشی به دنبال یکدیگر امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه بر این، واحدهای موضوعیِ جزوه، همچنین به صورت تکمیلی در هر کدام از ساعات قابل استفاده می‌باشند. این جزوه از لحاظ محتوا با تمامی سه ماژول دوره‌ی ادغام، یعنی سیاست در دموکراسی (Politik in der Demokratie)، تاریخ و مسئولیت (Geschichte und Verantwortung) و انسان و جامعه (Mensch und Gesellschaft)، هم‌خوانی دارد.

جزوه‌ی استقبال از تنوع! (Vielfalt Willkommen) را می‌توان به عنوان نسخه‌ای چاپی به راحتی و به صورت رایگان از طریق ایمیل سفارش داد. امکان دانلود آن نیز وجود دارد.