Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Bir derneğin kuruluşu: Fikirden tescilli organizasyona

Erfurt kentinde dördüncü kadın LSBTI aktivistlerin* Almanya çapında ağsal buluşması

Kadın LGBTI aktivistleri etkinliklerini ağda sürdürmek için dördüncü kez Almanya’da buluştular. Bu kez gerçekleşen buluşma Erfurt’ta “Vielfalt Leben Queerweg Weimar e.V.” işbirliğiyle bir seminer şeklinde başlamıştır.

Dördüncü seminerde “Almanya’da bir dernek kurmak” konusu işlenmiştir. Kadın LGBTI aktivistleri Aralık 2017 yılından bu yana dört kez bir araya geldiler ve bağımsız olarak Almanya’da LSBTI mültecilerin haklarını harekete geçirmek için Almanya çapında bir “Queer Refugees Deutschland” derneğini kurmak istemişlerdir. Seminerin amacı yasalar doğrultusunda Almanya’da adım adım bir dernek kurulumunun listesini yapmaktır. Sıfırdan bir derneğin nasıl kurulduğuna ilişkin VIA Berlin’den uzmanımız Maria Oikonomidou sunumunu yapmıştır. Sunumu aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır:

–Bir dernek kuruluşunun adım adım süreci

–Bir dernek niçin kurulmalıdır?

–Bir dernek kurulurken nelere dikkat edilmelidir?

–Bir derneğin kuruluş maliyeti

–Bir derneğin iç tüzüğü ve toplum yararına statüsü

Seminere katılmak üzere sekiz eyaletten ve yedi ülkeden 13 kadın katılımcı iştirak etmiştir. Kadın katılımcılar kurmak istedikleri derneğin şekli hakkında fikirlerini ortaya koydular. Bu fikirlerin ana görüşlerinden bir tanesi ise ülkelerde bulunan LGBTI zümreleriyle nasıl bağlantılı kalınabileceği ve aynı anda Almanya’daki LGBTI mültecilerin hakları için nasıl çalışılabileceğidir.