Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Queer Refugees Deutschland

پروژه ى Queer Refugees Deutschland از LSVD خرسند خواهد بود که صفحه وب جدید خود را به شما معرفی کند! این صفحه اساساً با هدف پناهندگان LGBTI، و همچنین مددکاران به‌وجودآمده است، و در نتیجه به زبان‌های مختلف به‌جز آلمانی در دسترس است.

در وب سایت ما شما می‌توانید بیانیه‌ها، اطلاعات مخالف و نقشه‌ای همراه با مراکز تماس را برای پناهندگان LGBTI در سراسر آلمان مشاهده کنید. امیدوار هستیم که شما اطلاعاتی که به دنبال آن هستید را در اینجا بیابید. چنانچه سؤال یا پیشنهاد دیگری دارید، ما منتظر پیام شما هستیم. توصیف کوتاهی از پروژه ” پناهندگان فراهنجار جنسی در آلمان” و همچنین جزئیات تماس ما در اینجا ارائه شده است.