Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Amaç 2019/2020

Magdeburg kentinde beşinci kadın LGBTI aktivistlerin Almanya çapında ağsal buluşması

Önümüzdeki iki yıl için ağ dahilinde olası aktiviteleri planlamak için Almanya’da bulunan mülteci kadın LSBTI aktivistler beşinci kez bir araya geliyor. Bu kez gerçekleşen buluşma, Magdeburg’da etkileşimli bir seminer şeklinde “LSVD Sachsen-Anhalt” işbirliğiyle başladı.

Beşinci etkileşimli seminer, kadın LGBTI aktivistlerin gelecekte derneğe yönelik yapmak istedikleri fikirleri ve aktiviteleri belirlemiştir. Mülteci kadın LGBTI aktivistler Aralık 2017 tarihinden bu yana dört kez bir araya geldiler ve Erfurt’ta yapılan seminerde “Queer Refugees Deutschland” kapsamında Almanya çapında bir derneği nasıl kurabileceklerini, dolayısıyla Almanya’daki LGBTI mültecilerin haklarını nasıl koruyabileceklerini öğrendiler.

Bu seminerin amacı ağdaki kadın LGBTI aktivistlerin bireysel ve bütünsel kapasitelerini belirlemek ve diğer kadın LGBTI aktivistlerle temas kurmaktı. Kadın katılımcılar çeşitli eyaletlerde nasıl bir işbirliği yapabileceklerine yönelik yer değişikliği yapmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında bir derneğin nasıl kurulduğu, ağ olarak hangi görevlere sahip olduğu ve ağda hangi bireysel sorumluluklara karşı yetkin olunduğu ağ üzerinden öğrenilebilecek.

Seminere yedi eyaletten ve altı ülkeden on kadın katılımcı katılmıştır.