Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

چطور می‌توانیم فعالیت‌های خود را برای حقوق بشر افراد LGBTI در آلمان ادامه بدهیم؟

اولین نشست شبکه ملی فعالان LGBTI پناهنده در کلن

فعالان LGBTI پناهنده از سراسر آلمان برای اولین بار در تاریخ 16 و 17 دسامبر 2017 با دعوت انجمن همجنس‌گرایان زن و مرد در آلمان (LGVD) برای بحث در مورد چگونگی ادامه مبارزه خود برای حقوق بشر افراد LGBTI در آلمان ملاقات کردند.

کلاوس یتز، مدیر LSVD، به شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی دوروزه در مرکز ملی LSVD در کلن خوشامد گفت و کار انجام شده توسط این انجمن و بنیاد هیرشفلد ادی وابسته به آن که در سطح بین‌المللی فعال است را معرفی نمود. بسیاری از فعالان از قبل در کشورهای خود فعال بوده و در برابر سرکوب افراد LGBTI مبارزه کرده‌اند. سایر افراد فعالیت خود را در آلمان آغاز کرده‌اند تا وضعیت پناهندگان LGBTI را در پناهگاه‌ها و در طول فرآیند پناهندگی بهبود بخشیده و موجب افزایش آگاهی مردم شوند. در مجموع، 13 شرکت‌کننده از هفت کشور مبدأ، از شش ایالت آلمان سفر کرده‌اند تا این شبکه جدید را که در آلمان منحصر به فرد است و فرصت اظهار نظر سیاسی را در اختیار پناهندگان LGBTI قرار می‌دهد، به وجود آورند.