Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

رئیس دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان ، دکتر Sommer از انجمن لزبین ها و همجنسگرایان برای مذاکره در نورنبرگ استقبال می کند

بعدازظهر اول اکتبر ، نمایندگان انجمن لزبین ها و همجنس گرایان (LSVD) با مدیران دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) در نورنبرگ ملاقات کردند تا در مورد موضوعات مختلف در مواجهه با پناهندگانِ دگرباش، همفکری کنند. رئیس BAMF دکترHans-Eckhard Sommer  انجمن LSVD را به مقر اداره پناهندگی در نوبنبرگ دعوع کرده بود. پیش از این جلسه صبحگاه بین انجمن و بخشهای تخصصی دفتر فدرال تبادل نظر شد.

برای LSVD  در هر دو جلسه عضو هیئت اجرایی فدرال، Patrick Dörr و عضو هیئت مدیره سابق،Philipp Braun شرکت کردند. تیم با Lilith Raza و تجربه چندین ساله خود از پروژه “Queer Refugees Deutschland”  و Alva Träbert برای پروژه “BeSAFE”  تکمیل شد. انجمن لزبین ها و همجنسگرایان شریک پروژه BeSAFE است ، که در آن مرکز مشاوره لزبینها ، گیها ، افراد بای ، تراجنسی ، و بیناجنسی بوخوم،Rosa Strippe و گروه کاری فدرال مراکز روانی اجتماعی پناهندگان و قربانیان شکنجه (BAfF) از ابتدای سال طرح مفهومی را توسعه داده اند. مانند اسکان پناهندگان از ایالت های فدرال به ویژه پناهندگان در معرض خطر شناسایی می شوند. در قرار ملاقات 90 دقیقه ای با دکتر Hans-Eckhard Sommer و سطح مدیریتی BAMF موضوعات متفاوتی را مطرح کردند که BAMF و LSVD می خواهند در آینده به منظور ارتقاء بیشتر کیفیت مراحل پناهندگی برای پناهندگان دگرباش ، در مورد آنها با یکدیگر تبادل نظر کنند.

در جلسه صبح ، تمرکز بر تبادلات حرفه ای بود. تعداد زیادی از کارکنان BAMF از بخش منطقه ای 4 و بخش 6 ، در کنار سایر موارد، مسئول اصول روش پناهندگی و تضمین کیفیت هستند ، بیش از سه ساعت برای تبادل اطلاعات با LSVD وقت صرف کردند. “ما می خواهیم از دکتر Sommer برای استقبال و دعوتی که از ما به نورنبرگ کردند و همین طور از کارکنان دفتر فدرال برای آماده سازی فشرده کارها تشکر کنیم. ما توانستیم همه نگرانی های خود را مطرح کرده و به طور فشرده در مورد آنها بحث کنیم.” Patrick Dörr در این دیدار از دیدگاه LSVD گفت: مبادله بسیار باز و سازنده ای بود. از پناهندگان لزبین ، همجنسگرا ، دوجنس گرا ، ترنس و بین جنسی ها حمایت می کند. از سال 2017 ، پروژه “Queer Refugees Deutschland” دوره های آموزشی و مطالب چند زبانه را برای مراکز اسکان و مشاوره ، ایجاد شبکه پناهندگان و سازمان ها در سراسر آلمان و مشاوره به پناهجویان ارائه می دهد.

آن چه در تصویر میبینید: Philipp Braun،Lilith Raza ، د. Hans-Eckhard Sommer،Alva Träbert ،Patrick Dörr (از چپ به راست)

لینک های مربوطه