Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

جامعه پناهنده LGBTI در پناهگاه ها هدف خشونت و عداوت قرار می گیرند : مطالعه مفاهیم حفاظت از جانب ایالت های فدرالی آلمان نقص ها و کاستی های فرآوانی در این زمینه آشکار میسازد

مقاله ای تحت عنوان “Sofern besonderer Bedarf identifiziert wurde” (اگر نیازهای ویژه ای شناسایی شود) که اخیراً در مجله علمی “Freiburger Zeitschrift für Geschlechterstudien” منتشر شده است، کاستی های گسترده ای مرتبط با حمایت از پناهندگان LGBTI را در مفاهیم حفاظت علیه خشونت ایالت های فدرال آلمان، آشکار می سازد. نویسندگان Alva Träbert و Patrick Dörr مقایسه ای بین مفاهیم حفاظت علیه خشونت ایالت های فدرالی آلمان که درتاریخ مارچ ۲۰۱۹ در دسترس بودند و اقدامات شناسایی شده به عنوان حداقل استاندارد های حفاظت پناهندگانLGBT در سطح فدرالی انجام دادند. حائز اهمیت است که بیان شود در میان ۱۶ فدرال آلمان که مسئولیت اسکان پناهندگان را بر عهده دارند تنها ۹ فدرال چنین مفهوم حفاظتی برای اداره پناهگاه ها دارند.  حتی یک سوم اقدامات توصیف شده در حداقل استاندارد های حمایت از پاهندگان LGBTI   در این مفاهیم یافت نمی شود.

مفهوم حمایت در ایالت زاکسن با 5% این اقدامات در تجزیه و تحلیل علمی به شکل نامطلوب پیش می‌رود، در حالی که مفهوم حمایت در ایالت برمن، حداقل بیش از نیمی از اقدامات را دربرمی‌گیرد. با این حال  در مورد تسهیلات مسکن، نیاز به رسیدگی فوری دیده میشود و اغلب پناهندگان LGBTI قربانی خشونت می شوند؛ به همین خاطر طبق دستورالعمل 2013/33 / EU اتحادیه اروپا، یک گروه آسیب پذیر به حساب می آیند و استدلال کافی برای نیاز آنها به محافظت شدن در آلمان وجود دارد.  فقدان تدابیر محافظتی ثابت شده به این معناست که – طبق گفته Träbert و Dörr – آلمان همچنان در انجام تعهدات اروپایی خود در این زمینه کوتاهی می کند.  عدم حمایت، تاثیر بسزایی بر ذینفعان دارد. بخاطر ترسی که میان پناهندگان وجود دارد، آنها به سختی جرات پیدا می کنند که در مورد نیازهای خود صحبت کنند.  به عنوان یک قاعده، ترس ازشناخته شدن هویت LSBTI در جامعه بیش از حد طاقت فرسا است و تجارب قبلی که آنها در دولت و جامعه کشور مبدا خود داشتند بسیار ترسناک است.

این دو نویسنده توضیح می دهند که عدم ارائه اقدامات لازم اعتماد ساز نه تنها مانع از حفاظت موثر آن ها در برابر خشونت در محل اسکان می شود، بلکه بسیاری از پناهندگان را از مطرح کردن آزار و شکنجه ای که در خانه در طی مراحل پناهندگی تجربه کرده اند، باز می دارد. پاتریک دور، که از اکتبر سال 2020 عضو هیئت LSVD است ، می گوید: “در نتیجه ، این یک ضرورت فوری است که ایالت های فدرال آلمان بهتر بتوانند حمایت از پناهندگان LSBTI(خارج از جنسیت) را در مفاهیم حفاظتی خود معلوم وآشکار سازند” .