Projekt Queer Refugees Deutschland

دیوان دادگستری اروپا مقرر داده است که دوره های منع ورود به خاک برای ثبت درخواست های بعدی پناهندگی مجاز نیست

8. اکتبر 2021

در نتیجه دیوان دادگستری اروپا فرایندی را که قرار است در آلمان نیز به اجرا درآید را تأیید کرده است.  بر این اساس، شرایطی که در درخواست اولیه با عنوان جرم فاحش ارائه نشده باشند، در درخواست های بعدی پیگیری نمی‌شوند. با این حال، دادگاه به طور قطعی امکان استفاده از دوره های منع ورود به خاک را برای ارائه درخواست های بعدی پناهندگی رد کرد. بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از متقاضیان پناهندگی بخواهند اطلاعات جدیدی را تا مدت زمانی مشخص ارائه دهند؛ اطلاعاتی که هم زمان با حصول، فعال میشوند. از این رو ، آژانس ها و دادگاه های پناهندگی دیگر مجاز نیستند درخواست های پیگیری پناهجویان کوئیر را صرفاً به این دلیل که این درخواست ها باید در یک مهلت مشخص ارائه می‌شدند را رد کنند. در نتیجه، دوره سه ماهه ای که بر اساس قانون 51 § قانون رسیدگی های اداری آلمان (Verwaltungsverfahrensgesetz/VwVfG) در آلمان اعمال شده است، دیگر برای  درخواست های بعدی پناهندگی قابل اجرا نیست.

ارائه استعلام  توسط دادگاه اداری اتریش به دیوان دادگستری اروپا بر اساس پیگیری درخواست پناهندگی یک پناهنده عراقی بود. در جولای 2015، او اولین درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده بود. در این روند او خود را همجنسگرا ندانست به در نتیجه ، درخواست پناهندگی وی در ژانویه 2018 رد شد. پس از آن ، وی درخواست پیگیری مجدد پناهندگی را در دسامبر 2018 ارائه کرد. وی در درخواست جدید پناهندگی خود اعلام کرد که همجنسگرا است و به این دلیل در عراق تحت پیگرد قرار دارد. او چنین اظهار داشت که تا ژوئن 2018 ، از این واقعیت آگاه شد که می تواند همجنس گرایی خود را در اتریش بدون ترس از آزار و شکنجه افشا کند. با این حال ، در ژانویه 2019 ، آژانس فدرال امور خارجی و پناهندگی اتریش (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) درخواست پیگیری وی را رد کرد و آن را با عنوان غیر مجاز طبقه بندی کرد. در نتیجه، شهروند عراقی شکایتی را به دادگاه فدرال اداره اتریش (Bundesverwaltungsgericht/BVwG) ارائه کرد که دادگاه سابق به طور کلی آن را رد کرد. متعاقباً ، متقاضی درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی اداره اتریش (Verwaltungsgerichtshof/VwGH) را مطرح کرد و استدلال کرد که این واقعیت جدید نه تنها در همجنس گرایی او ذاتی نیست ، بلکه نتوانسته است آن را به زبان بیاورد. متعاقبا، دادگاه عالی اداره اتریش تصمیم به تعلیق  روند رسیدگی و درخواست از دیوان دادگستری اروپا گرفت ، چنین شرایطی برای پیگیری درخواست پناهندگی باید جایز شمرده شود.

دیوان دادگستری اروپا در حکم خود در 9 سپتامبر 2021، حقوق پناهندگان دگرباشی را که در مراحل اولیه از گرایش جنسی خود حرفی نزده اند را، تقویت می کند. (اگر چه قبلاً نیز از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود آگاه بوده‌اند.) اگر مراحل پناهندگی آنها سرانجام با انکار از سوی ایشان خاتمه یافته است، آنها اکنون، بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا این فرصت را دارند که حتی ماه ها و سال ها پس از رد درخواست، در مراحل بعدی مجددا پیگیری کنند. پیش نیاز این امر این است که پناهندگان در مراحل اولیه نتوانسته باشند هویت جنسی یا جنسیتی خود را به عنوان دلایلی برای پرواز خود ارائه دهند. این دلایل ممکن است در حوزه اختیارات پناهندگان نباشد. در نتیجه، پناهندگان کوئیر  که این حقایق را در روند اولیه به خاطر ترس یا شرمندگی افشا نکرده اند، باید اکیداً در درخواست پیگیری اقدامات بعدی، روی این موضوع تاکید کنند که تا چه حد ترس و شرمندگی، ارائه دلایل واقعی اقدامات مربوط به پناهندگی آنها را غیرممکن ساخته است. با توجه به اینکه اکثر پناهجویانی که وارد آلمان می شوند، از اتباع کشورهایی هستند که در آنها شیوه زندگی کوئیر عمدتا جنایت، گناه، بیماری یا عمل شرم آور تلقی می شود، می توان فرض کرد که تعداد زیادی از پناهندگان دگرباشان حتی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند در مراحل اولیه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود را ابراز کنند.

Asylmagazin شماره دیگری را با تمرکز بر روی آن منتشر می کند LGBTI+

16. سپتامبر 2021

به همین منظور، شماره 7-8/2021 اولین موردی نیست که در آن Asylmagazin موضوع درخواست های پناهندگی LGBTI+ را با جزئیات کامل بررسی می کند۔ در شماره 3/2013 و شماره 12/2013 ، مجله دو مقاله از Nora Markard منتشر کرد که تمرکز آنها بر رویه قضایی مربوط به “الزام مخفى شدن” بوده است. شماره 10-11/2019 اولین نسخه ای بود که بر “محافظت در برابر خشونت ، ضمانت های رویه ای و دلایلی که افراد LGBTI+ را وادار به فرار از کشورهای خود می کند” در دو گزارش توسط Alva Träbert و Patrick Dörr تأکید داشت۔ سرانجام ، Philipp Braun ، Patrick Dörr و Alva Träbert در شماره 3/2020 در مورد دو حکم دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار نظر کردند۔ در یکی از احکام ، دادگاه قانون اساسی آلمان حقوق پناهندگان LBGTI+  در مراحل بعد از پناهندگی را تقويت كرد۔ در مورد دوم ، عدم پذیرش “الزام مخفى شدن” تأیید شد و روشن شد که اعمال “الزام مخفى شدن” در موارد پناهجویان دو جنس گرا نیز غیرقانونی است۔

 

فهرست مقالات فوق (به زبان آلمانی) در Asylmagazin در ادامه ارائه شده است:

Petra Sußner (2021): Das reicht (noch) nicht –  Wo ist das Problem mit Heteronormativität im Asylrecht?, Asylmagazin 7-8/2021, 248-256. (هنوز به صورت آنلاین در دسترس نیست)

Patrick Dörr, Alva Träbert and Philipp Braun (2021): LSBTI*-Asylanträge und das widerspenstige »Diskretionsgebot« – Wie BAMF und Gerichte weiterhin höchstrichterliche Vorgaben unterlaufen, Asylmagazin 7-8/2021, 257-268. (هنوز به صورت آنلاین در دسترس نیست)

Philipp Braun, Patrick Dörr and Alva Träbert (2021): „Durch das Zwangsouting habe ich meine Familie verloren.“ – Outings queerer Asylsuchender durch Vertrauensanwält*innen des Auswärtigen Amtes, Asylmagazin 7-8/2021, 269-275. (هنوز به صورت آنلاین در دسترس نیست)

Philipp Braun, Patrick Dörr und Alva Träbert (2020): Anmerkung: BVerfG: Vorgaben zur Prüfung der Verfolgung auf- grund sexueller Orientierung, Asylmagazin 3/2020, 81-83.

Alva Träbert und Patrick Dörr (2019): LSBTI*-Geflüchtete und Gewaltschutz, Asylmagazin 10-11/2019, 344-351.

Patrick Dörr und Alva Träbert (2019): LSBTI*-Geflüchtete im Asylverfahren, Asylmagazin 10-11/2019, 352-359.

Nora Markard (2013): EuGH zur sexuellen Orientierung als Fluchtgrund. Zur Entscheidung „X, Y und Z gegen  Minister voor Immigratie en Asiel“ vom 7.11.2013, Asylmagazin 12/2013, 402–408.

Nora Markard (2013): Sexuelle Orientierung als Fluchtgrund – Das Ende der „Diskretion“. Aktuelle Entwicklungen beim Flüchtlingsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung, Asylmagazin 3/2013, 74–84.

فیلم های توضیحی جدید به سوالات مربوط به سیستم پناهندگی پاسخ می دهند

12. آوریل 2021

تا به امروز، چهار مورد از این فیلم های توضیحی تولید شده اند. آنها به زبان های عربی، آلمانی، انگلیسی و فارسی در دسترس هستند. اعضای ستاد Rosa Strippe و بازدیدکنندگان گروه پناهندگان و مهاجران Senlima در Bochum به نمایندگی نقش صداپیشگان برنامه را به عهده گرفتند. لیلیث رضا برایQueer Refugees Deutschland توضیح می دهد: «هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که همه پناهندگان کوئیر به اطلاعات مربوط به قوانین فرآیند پناهندگی  دسترسی راحتی دارند. از این رو، ویدئوهای ما را نه تنها در منوی وب سایت پروژه می توان یافت، بلکه برای نمونه در YouTube نیز قابل دسترسی هستند.» پروژه قصد دارد فیلم های توضیحی را به زبان های دیگر در وب سایت پروژه LSVD، به طور خاص به فرانسه، روسی، اسپانیایی، ترکی و اردو در دسترس قرار دهد.

لینک به اطلاعات بیشتر:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe und LSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe and LSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe وLSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe و LSVD

چهار فعالان Queer Refugees Deutschland در گفتگو با قضات و وکلا

9. آوریل 2021

Patrick Dörr (هیئت فدرال LSVD) و Philipp Braun (او یکی از دبیران کل سابق ILGA بود) ضمن معرفی در مورد جنبه های حقوقی متعدد با 41 قاضی مربوطه، وکلای مدافع و اعضای کارکنان BAMF بحث و گفتگو کردند که مخالفت با اقدامات دادگاه،  به دفعات در ارسال اخبار منفی به متقاضیان همجنسگرایان و دوجنسگرایان نقش دارد.  چهار فعالان کوئیر که همه آنها عضو پروژه LSVD شبکه پناهندگان آلمان «Queer Furgers Deutschland» هستند، بحث های حقوقی را با گزارش های مربوط به تجارب کشور مبدا خود و روند پناهندگی تکمیل کردند:

در این زمینه، احمد خالد* از مصر، مشکلات بسیاری را که در دوران شنوایی‌اش با آن مواجه شده بود به خصوص برای یک مترجم به شدت هوموفوبیک توصیف کرده است. او همچنین آزار و اذیت سیستماتیک جامعه LGBTI توسط دولت مصر را بازگو کرد. ظاهراً اوضاع فاجعه انگیزی بعد از برگزاری کنسرت گروه لبنانی مشروع لیلی در سپتامبر ۲۰۱۷، مشاهده شده است. از آن زمان، دولت در حال انجام هدف سیستماتیک در جامعه کوئیر است.

Meri Petrosyan در مورد نگرش های به شدت همجنسگرایانه‌ و رایج در کشور خود ارمنستان صحبت کرد.  بنا به گزارش ها، همجنسگرایان و افراد دوجنسگرا در معرض خشونت همجنسگرا هراسی (هوموفوبیک) گسترده و بدون هیچ گونه حفاظتی قرار دارند. براین اساس، معمولا اجرای قانون نیز همجنس گرا هراس است و به عنوان یک قاعده، هیچ حمایتی را فراهم نمی کند. در واقع باتوجه به  تجربه خود، BAMF این واقعیت های اجتماعی را در یک کشور نسبتا کوچک، جایی که همه همدیگر را می شناسند و همه تحت نظرهستند تصدیق نمی کند چراکه تقریبا غیرممکن است.

پامیر جیهان* از ایران می گوید که  آزار و اذیت افراد کوئیر در ایران بسیار زیاد است تا جایی که همان فعالیت های جنسی بین مردان هنوز می تواند منجر به مجازات اعدام شود. نه تنها افراد تراجنسیتی متعددی هستند که مایل به انجام جراحی نیستند و تحت عمل جراحی قرار می گیرند بلکه همجنسگرایانی هستند که مجبور به جراحی می شوند و با چنین مداخلاتی دچار نقص عضو می شوند. متاسفانه او و شوهر تُرکش در آلمان متعاقبا، برای آنکه بتوانند به طور مشترک به عنوان یک خانواده همجنسگرا شناخته شوند و مورد حمایت قرار گیرند، به مشکلات جدی برخورد کردند.

از سوی دیگر، یک فعال Baküs Mejri جنبه های مثبت روند پناهندگی را تجربه می کند. او در سخنرانی خود در درجه اول تعامل پلیس تونس با اشخاص کوئیر را توصیف کرد. بر این اساس، پلیس هیچ گونه اقدامی در جهت حفاظت در برابر خشونت خصمانه علیه افراد LSBTI ارائه نمی‌دهد و هنوز از قوانین اخلاقی بطور تصادفی برای دستگیری افرادی که ظاهراً کوئیر هستند استفاده می‌کند.  زندانیان در حالی که در زندان هستند تحت آزمایش های متعددی قرار می‌گیرند که در سطح بین المللی به عنوان نوعی شکنجه قلمداد می‌شود. هدف از این کار اثبات همجنسگرایی بوده که خود یک فرض غلط است.

Henny Engels فردی که خود نیز در رویدادی که از طرف هیئت فدرال LSVD برگزار شده بود شرکت کرده است چنین می‌گوید: «فعالان دوباره با چهار روایت از داستان زندگیشان به ما خاطرنشان کردند که گی ها، لزبین ها و افراد بایسکشوال چه گونه زندگی محدود شده ای را در بسیاری از کشور ها تجربه می کنند، در جایی که آن ها باید خود را از دولت، جامعه و در بسیاری از موارد از خانواده هایشان هر روز پنهان کنند.»

*این نام واقعی فرد نیست، بلکه نام مستعار است.